Produkty

Mobilní jednotka, připojení do cigaretového napájení

Mobilní jednotka s připojením do cigaretového napájení nabízí základní monitorovací funkce. Velkým přínosem je integrace kompletní GSM komunikační části, super-citlivého GPS přijímače. Jednotka dokáže sama rozeznat stav vozidla (jízda, stání, atd.) Jednotku si sami jednoduše nainstalujete bez nutnosti instalace v servisním středisku.

Mobilní jednotka, připojení do OBD konektoru vozidla

OBD jednotka s připojením do OBD konektoru vozidla nabízí základní monitorovací funkce. Velkým přínosem je integrace kompletní GSM komunikační části, super-citlivého GPS přijímače. Jednotka dokáže sama rozeznat stav vozidla (jízda, stání, odpojení od napájení atd.) Jednotku si sami jednoduše nainstalujete bez nutnosti instalace v servisním středisku.

Základní jednotka pro monitoring vozidel, pevná instalace technikem

Velkým přínosem jednotky je využití základních funkcí při jednoduché instalaci s možností rozšíření o vstupy, výstupy. Jednotka využívá citlivé GPS přijímače pro navigaci i v obtížných prostorech s možností indikace záměrného rušení příjmu GPS, 4pásmový GSM modul, 3D akcelerometr pro detekci pohybu a chování řidiče. 

Rozšířená jednotka pro monitoring vozidel, pevná instalace technikem

Rozšířená jednotka nabízí pokročilé monitorovací funkce, které vychází ze základní jednotky doplněné o rozšířené digitální vstupy , výstupy a vyčítání ze sběrnice CAN/FMS (spotřeba a stav paliva, stav tachometru). Jednotka využívá citlivého GPS přijímače pro navigaci i v obtížných prostorech s možností indikace záměrného rušení příjmu GPS, 4pásmový GSM modul, 3D akcelerometr pro detekci pohybu a chování řidiče.  

Jednotka pro karavany, pevná instalace technikem

Jednotka, která je přizpůsobena speciálně pro karavany. Hlavním přínosem je využití základních funkcí s přídavnými moduly, které zajišťují po přechodnou dobu funkčnost bez přívodu elektrické energie. Jednotka využívá citlivé GPS přijímače pro navigaci i v obtížných prostorech s možností indikace záměrného rušení příjmu GPS, 4pásmový GSM modul, 3D akcelerometr pro detekci pohybu (zabezpečení). 

Fotopasti

Jednotka, která je přizpůsobena speciálně pro outdorové prostředí. Hlavním přínosem je využití základních funkcí s přídavnými moduly, které zajišťují po přechodnou dobu funkčnost bez přívodu elektrické energie.

  • outdoorové použití, dohled nad krmnými staniceni, monitoring zvěře,dohled nad revíry a honitbami
  • monitoring rekreačních, nebo jiných objektů
  • monitoring opuštených zařízení, hlídání zemědělské úrody
  • monitorování obecního majetku, černých skládek apod.
  • speciální rozřazovací aplikace dle místa, data a času
  • napájení pomocí baterií